Foam fire extinguishers

2ltr foam fire extinguisher

2ltr foam fire extinguisher

6ltr Foam Fire Extinguisher

3ltr foam fire extinguisher

9ltr Foam fire extinguisher

6ltr foam fire extinguisher

9ltr Foam fire extinguisher

9ltr foam fire extinguisher